Luonnonvaraisia vesilintuja toivotaan lintuinfluenssatutkimuksiin

2.2.2024

Ruokavirasto seuraa lintuinfluenssan esiintymistä Suomen luonnonvaraisissa linnuissa. Tutkimuksiin toivotaan erityisesti sairaita tai äskettäin kuolleina löydettyjä vesi- ja petolintuja. Linnut voi tuoda kokonaisina Ruokaviraston toimipaikkoihin. Luonnonvaraisten näytteiden tuomisesta tulee aina sopia ensin Ruokaviraston kanssa (puhelin 029 520 4181). Lisää tietoa luonnonvaraisten eläinten toimittamisesta Ruokavirastoon tautitutkimuksiin löytyy Ruokaviraston internetsivuilta. Ruokaviraston kanssa sovittujen luonnonvaraisten lintunäytteiden lähettäminen ja tutkiminen ovat lähettäjälle maksuttomia.

Luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista tulee ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille. Lintuinfluenssan epäilytapauksissa virkaeläinlääkäri toimittaa linnut Ruokavirastoon.