VEPE

Helmi ylittää maalilinjan
Penny lähtee hukkuvan henkilön hakuun.

 

VESIPELASTUS (VEPE)

Tarkoitus
VEPE on ollut alun perin kehitetty landseerien ja newfoundlandinkoirien rodunomaiseksi koemuodoksi. Tänä päivänä laji on avoin kaikille roduille, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti soveltuvuuskokeen. Soveltuvuuskokeeseen eivät voi osallistua x-rotuiset koirat.

Vesipelastuksen tarkoituksena on ylläpitää pelastusvaistoa ja uintitaitoa. Kokeessa testaan koiran kuntoa ja kykyä toimia sekä kehittää harrastajia taitoja ja yhteistoimintaa. Vesipelastus on ennen kaikkea ryhmätyötä.

Historiaa
Vesipelastus saapui Suomeen vuonna 1989 ja virallisena koemuotona se on ollut vuodesta 1992 lähtien. Pirkanmaan Noutajakoirayhdistyksessä on harrastettu vepeä jo yli kymmenen vuotta. Harjoituspaikat ovat vaihtuneet matkan varrella.

Harrastus
Vepen harrastaminen edellyttää koiralta halukkuutta työskennellä vedessä ja riittävää fyysistä vahvuutta suorittaa raskaita tehtäviä. Koiran on oltava riittävän sosiaalinen ja yhteistyön on toimittava koiran ja ohjaajan välillä eli perustottelevaisuuden oltava kunnossa.

Harrastaminen edellyttää ohjaajalta aikaa ja halua työskennellä ryhmässä. Vepeä harjoiteltaessa tarvitaan soutajia, avustajia ja hukkuva. Lajissa ei välttämättä pysy ohjaajakaan kuivana.

Vesipelastuskoe
Vesipelastuskokeessa on neljä virallista luokkaa ja yksi epävirallinen eli junioriluokka. Se on tarkoitettu vain landseereille ja newfoundlandinkoirille. Viralliset luokat ovat: soveltuvuuskoe, alokasluokka, avoinluokka ja voittajaluokka. Kaikissa luokissa on neljä eri liikettä. Liikkeen suorittamiseen on käytettävissä saman verran aikaa jokaisessa luokassa, jos luokassa päädytään tasapisteisiin, niin nopein aika ratkaisee lopullisen sijoituksen. Käskyjen määrä vähenee siirryttäessä luokissa ylöspäin. Samoin ohjaajien määrä muuttuu kahdesta yhteen siirryttäessä alokasluokasta avoimeen.

Kokeessa on kaksi tuomaria. Ylituomari on rannassa ja palkintotuomari on veneessä. Kokeita järjestetään kesäkuun alusta syyskuun puoleen väliin. Kokeet voivat olla iltakokeita tai päiväkokeita. Tämä vaikuttaa myös koirien määrään. Päiväkokeessa voi olla enintään 14 koiraa. Kokeessa on oltava vähintään 5 koiraa.

Vesipelastuskokeiden säännöt muuttuivat ja uudet astuivat voimaan 1.1.2017. VEPE-sääntöuudistus hyväksyttiin Kennelliiton valtuuston kokouksessa 29.5.2016. Uudet säännöt löytyvät täältä.

Muuta
Koira voi saavuttaa valionarvon vesipelastuksessa eli saa nimensä eteen tittelin FI VPVA. Siihen vaaditaan kolme ykköstulosta voittajaluokasta vähintään kahdelta eri tuomarilta sekä näyttelystä vähintään arvosana H aikaisintaan 24 kk ikäisenä. Saavutettuaan voittajaluokassa kolme ykköstulosta (+vaadittu näyttelytulos) koiralle voidaan anoa FIN VPVA:n eli vesipelastusvalion titteli.

Landseeryhdistys ja newfoundlandinkoirayhdistys järjestävät vuorovuosin Vepen SM-kisat. Kisoihin valitaan 14 koirakkoa voittajaluokan tulosten perusteella.