Eroaminen

 

Halutessasi erota yhdistyksestä, ilmoita siitä jäsensihteerille sähköpostilla.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen johtaa jäsenyyden passivoimiseen. Helmikuussa lähetetyn vuosilaskun maksamatta jättäneiden jäsenyydet passivoidaan kerralla huhtikuussa; kesken vuoden liittyneiden noin kuukausi eräpäivän jälkeen.