NOME yhdistyksen mestaruussäännöt

Pirkanmaan Noutajakoirayhdistyksen NOME-B mestaruuskokeen säännöt 

 

1. Yhdistyksen mestaruudesta kilpaillaan kerran vuodessa virallisen NOME-B kokeen yhteydessä. Mestaruus ratkotaan voittajaluokassa. 

 

2. Mestaruudesta kilpailevat kaikki yhdistyksen jäsenten omistamat koirat. Jäsenyys pitää olla voimassa kokeeseen ilmoittauduttaessa. 

 

3. Luokan mestaruuden voittaa parhaan tuloksen saavuttanut koira. Jos saman tuloksen saaneita koiria on useita, arvostellut tuomari valitsee mestarin. Jos yksikään koira ei saavuta tulosta, mestaruutta ei jaeta. 

 

4. Mestaruuden voittanut omistaja saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon, johon hänen tulee omalla kustannuksellaan kaiverruttaa vuosiluku, koiran nimi ja omistajan nimi. Kiertopalkinto on toimitettava seuraavan vuoden mestaruuskokeen koepaikalle tai kokeesta vastaavalle henkilölle viimeistään koepäivän aamuna. 

 

5. Yllämainittujen lisäksi, kokeessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Suomen Kennelliiton hyväksymiä koesääntöjä ja ohjeita. 

 

Karsinta kokeeseen

 

1. Jos koe on myös Piirinmestaruuskoe, sen järjestämis -ja karsintasääntö tulkitaan ensin (etusija). 

 

2. Mikäli kokeeseen ilmoittautuneiden lukumäärä ylittää kokeeseen osallistuvien lukumäärän, suoritetaan karsinta tulosten perusteella koemuodossa kyseisen vuoden ajalta (edellisvuoden mestaruuskokeen jälkeen) saavutettujen tulosten/palkintojen perusteella (0 ja - eivät ole palkintoja). Karsinta suoritetaan kahden parhaan tuloksen perusteella ja kolmas tulos ratkaisee tasatuloksen ollessa kyseessä. Jos ratkaisua ei synny tämänkään perusteella, tasatuloksen saaneista koirista osallistujat valitaan arvalla (nome tmk suorittaa arvonnan). 

 

Käsitelty hallituksen kokouksessa 8.9.2022