Uutiset

YHDISTYKSEN ENSIMMÄINEN LÄMPIMÄN RIISTAN KOE URJALASSA

Teksti: Elina Kestilä-Kekkonen

Pirkanmaan Noutajakoirayhdistyksen historian ensimmäinen noutajien A-metsästyskoe järjestettiin Urjalassa sunnuntaina 5.11.2023. NOME-A-koe järjestetään todellisessa metsästystilanteessa ja siihen saa osallistua (kansallisella tasolla) vain koiralla, jolla on osallistumisoikeus voittajaluokkaan joko B-kokeessa tai Working Testissä. Ampujat pudottavat noudettavan riistan koepäivän aikana, joko niin sanotuissa ajojahdeissa (drive) tai siten, että pääsääntöisesti ampujat, spanielit ja seisojat ajavat riistaa ylös koirakkojen ja tuomareiden kävellessä heidän takanaan metsästysketjussa (walk-up). Kokeessa on pääosin noutovuorossa kaksi koiraa per tuomari, ja muut koirat ovat kytkettyinä ns. galleriassa näiden takana. Kuitenkin tuomarin niin halutessa, tyypillisesti juuri drive-tyyppisissä tilanteissa, kaikki koirat voivat olla yhtä aikaa rivissä kytkemättä ja arvostelun alla. Suomessa A-kokeissa noudettavina voi olla kaikkia riista- ja vahinkolintulajeja sekä turkiseläimistä jäniseläimiä. Useimmiten kokeissa noudetaan vesilintuja, fasaaneja, peltopyitä ja rusakoita.

Yhdistyksen koe järjestettiin Honkolan kartanolla, joka tarjosi metsästyspäivään hienot puitteet ja tuki koetta merkittävästi. Kokeen ylituomarina toimi Petteri Hirvonen, ja toiseksi tuomariksi olimme saaneet Luise Linnemann Rasmussenin Tanskasta. Vastaavan koetoimitsijan Juha Tenhusen vastuulla oli muiden tehtävien ohella jahdin sujuminen kokeen aikana. Kokeeseen olimme saaneet Honkolan kartanon lisäksi muitakin sponsoreita, jotka takasivat kokeessa menestyneille poikkeuksellisen hienot palkinnot. Koetta sponsoroivat Noutajakauppa, ProBalans, Buddy koiranruoka ja Vietti & Vaisto. Lisäksi palkintoja lahjoitti Metsäkulman Eläinpalvelu. Kiitämme kaikkia yhdistystä tukeneita lämpimästi!

Alun perin tarkoituksena oli järjestää koe ainoastaan vesiriistoilla, mutta koska talvi yllätti kokeen järjestäjät ja sorsakosteikot jäätyivät, tämä suunnitelma toteutui vain osittain. Vaikka sorsia oli vielä varsin riittävästi, koirien ei haluttu niiden turvallisuuden vuoksi noutavan jäältä. Näin ollen kokeen sujuvuuden takaamiseksi kokeeseen otettiin mukaan myös yksi pidempi fasaaniajo. Kaikkiaan kokeeseen osallistui 10 koirakkoa, maksimin ollessa A-kokeissa 16.

Koe alkoi sorsakosteikolta, jossa kaikki koirat olivat kytkemättä ajojen aikana. A-kokeelle tyypilliseen tapaan jo alkuvaiheessa koirakkoja putosi erilaisten sääntöjen määräämien hylkäävien tai vakavien virheiden takia. Tässä kokeessa hylkääviä virheitä olivat vinkuminen ja luvaton lähtö noutoon. Vakavia virheitä olivat puolestaan ohjaajan huomiota vaativa rauhattomuus passipaikalla ja ns. ”eye-wipe”-tilanteet. Eye-wipe-tilanteessa koira ei saa ylös riistaa, jonka noudossa toinen koira tai tuomari onnistuu vastaavissa olosuhteissa. Sorsa-ajon jälkeen siirryttäessä fasaaninmetsästykseen mukana oli vielä hieman yli puolet koirista, joista pari putosi ajojen aikana karkaamisen vuoksi tai eye-wipe tilanteessa.

Ellei koira tee kokeen keskeyttävää virhettä ensimmäisen kolmen noudon aikana, tuomarit ”katsovat kirjat” ja päättävät mitkä koirista jatkavat seuraaville kierroksille. Näiden kolmen noudon aikana koirakon tulee olla käynyt molempien tuomareiden arvosteltavana. Kokeen alussa noudot olivat olleet tasoltaan suhteellisen helppoja, mutta A-kokeen hengen mukaisesti vaikeutuivat kokeen edetessä.

Viimeisessä ajossa käytiin kisa kokeen voitosta, ja mukana oli enää vain neljä koirakkoa, joilla oli mahdollisuus ensimmäiseen palkintoon. Sekä fasaaninmetsästyksen loppupuolella että viimeisessä sorsa-ajossa molemmat tuomarit arvostelivat koirakkoja yhdessä. Useimmiten toinen tuomareista seurasi koiran työskentelyä maastossa ja toinen tuomari oli rivissä koirakkojen kanssa. Koirista yksi teki neljännellä noudollaan hylkäävän virheen ja toisen koiran kilpailu päättyi viidennen noudon jälkeen, koska tuomarit katsoivat, ettei sillä ole enää mahdollisuutta ensimmäiseen palkintoon.

Kisa voitosta käytiin kultaisennoutajan (Goldenmember’s Ice for Living, ohj. Maarit Martikainen) ja labradorinnoutajan (Indy Lab Amazing Gift, ohj. Jarno Heikkinen) kesken. Tuomareiden puntaroitua molempien viiden noudon erinomaisia kokonaissuorituksia voittajaksi kruunattiin ykköstuloksella Jarno ja Maija, jotka saivat sertin ja olivat myös ampujien valinta. Maarit ja Pipari saivat hienosta suorituksestaan samoin ykköstuloksen ja varasertin. A-kokeen voittaneelle koiralle voidaan antaa sertifikaatti (SERT), mikäli kokeeseen on osallistunut vähintään kuusi koiraa ja voittanut koira on noutanut vähintään viisi riistaa. Varasertifikaatti (vara-SERT) voidaan antaa toiseksi sijoittuneelle koiralle. Tulokseen ylsivät myös Ulla Pihlaja ja labradorinnoutaja Falconfields Athene saaden toisen palkinnon. Toinen palkinto annetaan koirille, joiden kokonaissuoritus on hyvä. Yksi vakava virhe voidaan sallia, mikäli koiran suoritus on muilta osin moitteeton.

Noutajien A-metsästyskoe on jännittävä ja yllätyksellinen koemuoto, joka haastaa kokeneetkin koirat. Se vaatii koirilta paitsi malttia ja hallittavuutta, myös erinomaista kuuliaisuutta ohjaajalle ja riistanlöytökykyä. Yhdistyksen kannalta A-kokeen järjestäminen vaatii hyviä suhteita maanomistajiin, kuten mikä tahansa koemuoto. Kuitenkin koska kyse on aidosta metsästystilanteesta, turvallisuusseikat korostuvat A-kokeessa entisestään. Järjestäjän on oltava koko ajan tietoinen siitä, missä ihmiset saavat liikkua koealueella ja mitkä ovat turvalliset ampumasuunnat. Tämän vuoksi katsojia otetaan A-kokeisiin korkeintaan rajatusti tai ei ollenkaan. Ampujien on oltava kokeneita, jotta ampuminen on turvallista, pudotuksia saadaan riittävästi ja haavakoita jäisi mahdollisimman vähän. Radioliikenteen tulee olla sujuvaa jahdin vetäjän ohjeistaessa ampujia. Ryhmänvetäjien on huolehdittava, että molemmilla tuomareilla on jatkuvasti koirakkoja tulossa noutovuoroon oikeassa järjestyksessä ja että noutovuoroaan odottavat koirakot pysyvät riittävän tiiviinä joukkona galleriassa häiritsemättä ampujia. Talkooväkeen tarvitaan myös ajomiehiä ja taitavia ylösajavia koiria, erityisesti walk-up-tyyppisissä kokeissa, sekä kokeneita pick-up koiria, jotka ottavat tarvittaessa tuomarien pyynnöstä noutoja ja tekevät jälkihakua.

Kaiken kaikkiaan yhdistyksen ensimmäinen A-koe sujui erinomaisesti ja tuomarit, ampujat, ajomiehet, riistanhoitajat, pick-up koirat ja muu talkooväki toimivat saumattomasti yhteen. Toiveena on, että Pirkanmaan A-kokeesta tulisi jokavuotinen perinne, mikä täydentäisi hienosti yhdistyksen runsasta ja monipuolista koetarjontaa.