Kiertopalkintojen säännöt

 

Pykälät 1-3 koskevat kaikkia palkintoja

1§ Palkinnoista saavat kilpailla noutajat, joiden omistaja tai haltija on Pirkanmaan Noutajakoirayhdistyksen jäsen ja asuu Pirkanmaan maakunnan alueella. Omistajan tai haltijan tulee itse hakea palkintoa lähettämällä tiedot koiran tuloksista tammikuun 31. päivään mennessä kunakin vuonna ilmoitettuun osoitteeseen.

 Pisteisiin hyväksytään vain viralliset, Suomessa pidetyissä näyttelyissä tai kokeissa saavutetut tulokset. Palkinnoista kilpaillaan kalenterivuosittain.

Kiertopalkinnon (esinepalkinto) saa omakseen, kun koira on voittanut sen kolmena (3) peräkkäisenä vuotena. Tämän jälkeen kiertoon tulee uusi palkinto.